25 Luty 2017
Praca
Ostatnie artykuły
Egzamin mauralny i z...
Złote Pióra 2016
Dorota Sławińska
Podręczniki na rok 2...
Wykaz podręczników 2...
Nawigacja
Strona główna
Patron Szkół
Artykuły
Download
FAQ
Forum
Katalog linków
Galeria zdjęć
Zespół muz. FORTE


Egzamin maturalny i zawodowy
Organizacja egzaminów

Plan lekcji 2016/17-zmiana! 31.01
Liceum Ogólnokształcące
Technikum
ZSZ

Biblioteka szkolna
Godziny pracy
Nowości książkowe
Kiermasz świąteczny

Dla Rodziców
Zebrania
Wychowawcy klas
Plan pracy LO
Plan pracy Technikum
Plan pracy ZSZ

Publikacje
Publikacje nauczycieli

Prace ucziów
Publicystyka
Sport
Wydarzenia

Samorząd Uczniowski
Skład SU
Plan pracy

Szkolne Koło PCK
INFORMATYKA
Programowanie
Syst. operacyjne
Urządzenia TK
Oprogr. biurowe
Bazy danych
Multimedia
Informatyka
T. informacyjna

INNE PRZEDM.
Język polski


Ostatnio na forum
Najnowsze tematy
Gazetka Szkolna
XP Home Edition
Gratulacja
Najciekawsze tematy
Brak tematów na forum
Powitanie
Regulamin Szkolnego Konkursu Wiedzy o Rosji i Języku Rosyjskim
Regulamin Szkolnego Konkursu Wiedzy o Rosji i Języku Rosyjskim

Postanowienia ogólne

 1. Celem Konkursu Wiedzy o Rosji i Języku Rosyjskim (Geografia – Kultura – Język), zwanego dalej Konkursem jest rozbudzanie wśród młodzieży zainteresowania współczesną Rosją, popularyzowanie wiedzy o geografii i kulturze Rosji oraz zachęcanie młodzieży do samodzielnego poszerzania wiedzy w tym zakresie.
 2. Konkurs skierowany jest do wszystkich uczniów klas I,II,III Liceum Ogólnokształcącego ZDZ Szkoły im. K.K. Baczyńskiego , klas I,II,III,IV Technikum ZDZ im. K.K. Baczyńskiego, klas I,II,III Zasadniczej Szkoły Zawodowej ZDZ im. K.K. Baczyńskiego w Białej Podlaskiej .
 3. Organizatorami konkursu są Pani Bożenna Prokopiuk i Pani Aleksandra Weremiuk
 4. Zasady udziału w konkursie :
  • Konkurs ma formę testu wiedzy o Rosji( część geograficzna i część realioznawcza ).
  • Zadaniem uczestnika konkursu będzie samodzielne rozwiązywanie testu konkursowego umieszczonego na stronie internetowej szkoły.
  • Test składał się będzie z 42 pytań.
  • Test będzie dostępny na stronie www.zdzbp.pl w dniach 25.02-02.03.2017r.
  • Uczestnicy przesyłają swoje odpowiedzi na e- mail :dylus265@o2.pl do dnia 02.03.2017r.W e- mailu proszę podać imię , nazwisko i klasę.
  • Laureatem konkursu zostanie osoba z najwyższym wynikiem.
  • W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów wśród najlepszych uczestników będzie dogrywka w dniu 7.03.2017r.
  • Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 8.03.2017r.
  • Laureaci otrzymają najwyższe oceny z języka rosyjskiego.
Opracowała: Aleksandra Weremiuk

TEST -******TUTAJ******
II Szkolny Konkurs Recytatorski poezji K. K. Baczyńskiego
Dnia 15 lutego 2017 roku odbył się II Szkolny Konkurs Recytatorski poezji K. K. Baczyńskiego pod hasłem „Trzeba umieć ludzi pokochać...” upamiętniający dziewięćdziesiątą szóstą rocznicę urodzin poety – patrona szkoły. Wzięli w nim udział uczniowie Liceum Ogólnokształcącego, Technikum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej.
Głównym celem Konkursu było upamiętnienie rocznicy urodzin poety oraz popularyzacja jego poezji. Oficjalnego otwarcia uroczystości dokonał Dyrektor Szkoły Pan Henryk Zacharuk.
Organizatorami Konkursu byli: p. Edyta Cieślicka, p. Teresa Lewczyk i p. Andrzej Jędryczkowski. Otuchy recytatorom dodał występ Kamili Bartniczuk i grupy medialnej „Forte” z piosenką „Znów wędrujemy” będącą liryczną opowieścią młodego wędrowca zachwycającego się światem i jego pięknem.
Uczniowie recytując wiersze największego reprezentanta pokolenia Kolumbów, rywalizowali ze sobą w przyjaznej atmosferze. Zmierzyli się z trudnymi, ale jakże pięknymi utworami poety. Najważniejsze okazało się wzbudzanie miłości do polskiej literatury i pokonywanie własnych słabości. Uczestnicy Konkursu dostarczyli dużo wrażeń i emocji. Publiczność oklaskiwała gromkimi brawami każdy występ.
W czasie obrad komisji swój dorobek artystyczny zaprezentowała grupa medialna „Forte”.
Jury w składzie: Pan Dyrektor Andrzej Jędryczkowski, p. Edyta Cieślicka i p. Teresa Lewczyk wyłoniło czterech laureatów:
 • I miejsce zajął Marek Darczuk – uczeń klasy 2 tkl;
 • II miejsce zdobyła Patrycja Juszczuk – uczennica klasy 2 tkl;
 • III miejsce zajął Adam Tężycki– uczeń klasy 3 tkl;
 • wyróżnienie otrzymała Daria Naumiuk – uczennica klasy 2 tfi.
Nagrody rzeczowe ufundował i wręczył Dyrektor Szkoły Pan Henryk Zacharuk. Wszyscy uczestnicy otrzymali również pamiątkowe dyplomy. Pan Dyrektor pogratulował zwycięzcom i życzył dalszych sukcesów.

Fotorelacja - ***TUTAJ***

Finał Rejonu Biała Podlaska w Drużynowym Tenisie Stołowym
Finał Rejonu Biała Podlaska w Drużynowym Tenisie Stołowym Dziewcząt i Chłopców – Licealiada, przeprowadzonego w dniu 09.02.2017r. godz.10.00 hala Szkoły ZDZ Biała Podlaska. System gier: radziecki do trzech wygranych setów.

Kolejność miejsc dziewczęta:

 • I miej. IV LO Biała Podl.
 • II miej. I LO Łuków
 • III miej. ZSZ Nr 1 Biała Podl.
 • IV miej. ZS Janów Podl.
 • V-VI miej. ZSE Międzyrzec Podl.
 • IV LO Łuków.
 • VII miej. ZSP Radzyń Podl.
Kolejność miejsc chłopcy:
 • I miej. Szkoły ZDZ Biała Podl. G R A T U L U J E M Y !!!
 • II miej.ZSZ Nr 2 Biała Podl.
 • III miej.ZSE Międzyrzec Podl.
 • IV miej. ZS Nr 1 Łuków
 • V-VI miej.ZS Nr 2 Łuków
 • LO Komarówka Podl.
 • VII-VIII miej.ZSP Radzyń Podl., ZS CKR Leśna Podl.
 • IX miej.ZS CKR Jabłoń
Szkoły ZDZ im. K.K Baczyńskiego w Białej Podlaskiej w składzie: Konrad Chwedoruk, Mateusz Fila, Łukasz Naumiuk Awans do finału wojewódzkiego po dwa zespoły w kategorii dziewcząt i chłopców. Finał Wojewódzki w dniu 23.02.2017r – godz. 10.00 Kocudza

Fotorelacja (Weronika Czech - GM Forte) - ***TUTAJ***

Finał Miasta w Drużynowym Tenisie Stołowym
Finał Miasta Biała Podlaska w Drużynowym Tenisie Stołowym Dziewcząt i Chłopców – Licealiada, przeprowadzonego w dniu 07.02.2017r. godz.10.00 hala Szkoły ZDZ Biała Podlaska. Najlepszą drużyną dziewcząt okazały się uczennice ze Staszica a najlepsi panowie to uczniowie Baczyńskiego w Białej Podlaskiej. Gratulujemy!!

System gier: radziecki do trzech wygranych setów.

Kolejność miejsc dziewczęta:

 • I miej. IV LO Biała Podl.
 • II miej. ZSZ Nr 1 Biała Podl.
 • III miej. Szkoły ZDZ Baczyński Biała Podl.
 • IV miej. I LO Biała Podl.
 • V-VI miej. Kat. LO Biała Podl.
 • VII miej. ZSZ Nr 2 Biała Podl.
  II LO Biała Podl.
Kolejność miejsc chłopcy:
 • I miej. Szkoły ZDZ Baczyński Biała Podl.
 • II miej. ZSZ Nr 2 Biała Podl.
 • III miej. ZSZ Nr 1 Biała Podl.
 • IV miej. IV LO Biała Podl.
 • V miej. I LO Biała Podl.
 • VI miej. II LO Biała Podl.
Szkoły ZDZ im. K. K. Baczyńskiego w Białej Podlaskiej w składzie: Konrad Chwedoruk, Mateusz Fila, Łukasz Naumiuk – chłopcy, Daniela Romaniuk, Anita Mirończuk - dziewczęta. Awans do rejonu po dwa zespoły w kategorii dziewcząt i chłopców. Rejon w dniu 09.02.2017r – godz. 10.00 – hala Szkoły ZDZ Baczyński w Białej Podlaskiej Al. Jana Pawła II 97.

Fotorelacja (Weronika Czech - GM Forte) - ***TUTAJ***

Studniówka 2017
W piękny zimowy wieczór uczniowie Szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego im. K. K. Baczyńskiego punktualnie o godz. 18:00 rozpoczęli bal nad bale - studniówkę 2017 r. Młodzież klas IV tfI, IV tkp, IIIac zdenerwowana, ale uśmiechnięta i wspaniale się prezentująca rozpoczęła swój pierwszy bal. Dziewczęta w pięknych sukniach, a chłopcy w garniturach i muchach nie przypominali tych dzieciaków ze szkolnej ławki.
Pan Dyrektor Henryk Zacharuk przywitał zaproszonych gości: Panią Małgorzatę Kiec Dyrektor Kuratorium Delegatury w Białej Podlaskiej, rodziców, wychowawców, nauczycieli i maturzystów z osobami towarzyszącymi. W samym wystąpieniu Dyrektor tak oto zwrócił się do młodzieży: „Pamiętajcie, że sukces w dorosłym życiu można osiągnąć tylko własną pracą, wytrwałością w dążeniu do celu, ale także wiarą w sens pokonywania trudności”. Życzył spełnienia marzeń, zrealizowania wyznaczonych celów. Żeby nie zapomniano że my nauczyciele będziemy ich zawsze wspierać i cieszyć się z ich sukcesów.
Następnie głos zabrała pani Dyrektor Małgorzata Kiec, powitała wszystkich zgromadzonych. Dziękując Dyrekcji, Gronu Pedagogicznemu, rodzicom i uczniom za zaproszenie na studniówkę, życzyła tegorocznym maturzystom samych sukcesów, spełnienia marzeń, odnalezienia właściwej drogi, która przyniesie zadowolenie i szczęście, a w studniówkowy wieczór wspaniałej zabawy i powodzenia na maturze.
Pani Beata Mazur przewodnicząca komitetu studniówkowego życzyła uzyskania w życiu spokoju i równowagi, aby uczniowie się uczyli, ale nie zapominali o zabawie, żeby dążyli do sukcesu, szanowali siebie i szacunkiem obdarowywali innych, żeby w tym zapędzonym świecie nie zagubili najważniejszych wartości: piękna, prawdy i dobra. Aby uczniowie pamiętali że są mądrzy, dobrzy i wrażliwi i nigdy o tym nie zapominali.
Chwilę później słowa Adama Mickiewicza recytowane przez jednego z uczniów oznajmiły wszem i wobec, że „Poloneza czas zacząć.” Uczennica Kinga Grabiec w podziękowaniu rodzicom zaśpiewała piękną piosenkę „Tobie mamo Tobie Tato” a uczniowie poprosili rodziców do tańca. Na koniec maturzyści przedstawi skecz z „życia szkoły”. Ale studniówka, to nie tylko dobra zabawa, to także chwile w których dociera do uczniów, że została już tylko nauka, nauka, nauka bo za 100 dni matura.
Wszystkim uczestnikom tegorocznej studniówki życzę, aby chwile spędzone na balu jak najdłużej pozostały w pamięci, a te przysłowiowe sto dni jak najefektywniej wykorzystali na naukę, a na maturze życzę zbobycia maksymalnej ilości punktów.

Agnieszka Jakoniuk

Fotorelacja - ***TUTAJ***

Zapraszamy

Grupa Medialna FORTE zagrała dla Rodziców
10 stycznia 2017 Grupa Medialna FORTE zorganizowała koncert dla Rodziców. Przy licznie zgromadzonej widowni, ładnie udekorowanej i oświetlonej sali, Grupa wykonała 11 utworów ze swojego repertuaru. Były to piosenki polskie i zagraniczne. Rodzice wzięli udział w konkursie dotyczącym działalności Grupy medialnej FORTE.

Występ nagrodzono gromkimi oklaskami. Po występie odbyły się spotkania rodziców z wychowawcami klas, gdzie w miłej atmosferze podsumowano pracę w semestrze I roku szkolnego 2016/2017.

Fotorelacja - ***TUTAJ***

Białka Tatrzańska 2016
Fotorelacja - ***TUTAJ***

Zapraszamy
Zegar
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Aktualnie online
Gości online: 2

Użytkowników online: 0

Łącznie użytkowników: 94
Najnowszy użytkownik: dawid